Passie voor vastgoed

Ambitiedocument schoolgebouw Helicon

Helicon is een opleidingscentrum voor groen onderwijs op vmbo- en mbo-niveau in Gelderland en Noord-Brabant. Om de te selecteren architect voor haar nieuwbouw in Nijmegen de juiste kaders mee te geven, heeft Helicon aan StructureConsultants gevraagd een ambitiedocument op te stellen waarin de missie en visie van Helicon vertaald werd naar heldere kaders.

Voor de nieuw te bouwen onderwijshuisvesting is een ambitiedocument opgesteld als leidraad voor het ontwerp. Het document vertegenwoordigd diverse documenten die in de loop van de tijd door de onderwijsorganisatie zijn opgesteld met het oog op onderwijs in haar directe omgeving. Het document dient als belangrijke informatiebron voor het opstellen van een aanbieding door de architect.

Onderzoek naar mogelijke inzetbaarheid waterstofbussen - gemeente Arnhem

Aanbesteding NEN 2767 & NEN 2580 Gemeente Oldenzaal

Begeleiden aanbesteding onderhoud gemeente Rheden

Informatie audit gemeente Steenwijkerland

Europese aanbestedingen onderhoud gemeente Hengelo

Dashboard beheer en onderhoud Eden Hotels

Audits gemeente Nijmegen

Projectregisseur Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Procescoördinator Sportbedrijf Arnhem & gemeente Arnhem

Adviseur vastgoed bij Sportbedrijf Arnhem

Verwerking verduurzamings
maatregelen in MJOP’s voor gemeente Steenwijkerland

Technische due diligence commercieel vastgoed

Professionaliseren vastgoedorganisatie gemeente Ermelo

Inzichtelijk maken prestaties vastgoed Gemeente Het Hogeland

Audit NEN 2767 - gemeente Nijmegen

Opbouw vastgoedorganisatie gemeente Ede

Quickscan vastgoed informatiesysteem gemeente Haarlemmermeer

Aanbesteding conditiemetingen NEN 2767 gemeente Hengelo

Ambitiedocument schoolgebouw Helicon

Onze referenties