Passie voor vastgoed

Ambitiedocument schoolgebouw Helicon

Helicon is een opleidingscentrum voor groen onderwijs op vmbo- en mbo-niveau in Gelderland en Noord-Brabant. Om de te selecteren architect voor haar nieuwbouw in Nijmegen de juiste kaders mee te geven, heeft Helicon aan StructureConsultants gevraagd een ambitiedocument op te stellen waarin de missie en visie van Helicon vertaald werd naar heldere kaders.

Voor de nieuw te bouwen onderwijshuisvesting is een ambitiedocument opgesteld als leidraad voor het ontwerp. Het document vertegenwoordigd diverse documenten die in de loop van de tijd door de onderwijsorganisatie zijn opgesteld met het oog op onderwijs in haar directe omgeving. Het document dient als belangrijke informatiebron voor het opstellen van een aanbieding door de architect.

Audit NEN 2767 - gemeente Nijmegen

Opbouw vastgoedorganisatie gemeente Ede

Quickscan vastgoed informatiesysteem gemeente Haarlemmermeer

Aanbesteding conditiemetingen NEN 2767 gemeente Hengelo

Ambitiedocument schoolgebouw Helicon

Onze referenties