Passie voor vastgoed

Audit NEN 2767 – gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen heeft het onderhoud van haar vastgoedportefeuille uitbesteed aan een derde partij facility management. Om te toetsen of de KPI in het contract in de praktijk worden behaald heeft gemeente Nijmegen aan StructureGroup gevraagd een audit NEN 2767 uit te voeren. Hiervoor is een representatieve steekproef genomen uit de vastgoedportefeuille van de gemeente

In de audit is de geaggregeerde conditiescore van de gebouwen en de gebouwelementen volgens NEN 2767 met een inspectie vastgesteld. Ook zijn de risico’s van de gebreken geïnventariseerd. Niet alleen overeenkomstig NEN 2767 maar ook met een door StructureGroup ontwikkelde risico-inventarisatie.

De resultaten zijn in een rapportage en in een door StructureGroup ontwikkeld interactief dashboard gevisualiseerd. Met dit dashboard kan de gemeente Nijmegen zelf interactief analyses uitvoeren en haar vastgoedbeleid bijsturen en het contract met de derde partij facility management effectief en efficiënt evalueren en bespreken.

Audit NEN 2767 - gemeente Nijmegen

Opbouw vastgoedorganisatie gemeente Ede

Quickscan vastgoed informatiesysteem gemeente Haarlemmermeer

Aanbesteding conditiemetingen NEN 2767 gemeente Hengelo

Ambitiedocument schoolgebouw Helicon

Onze referenties