Passie voor vastgoed

Audit NEN 2767 – gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen heeft het onderhoud van haar vastgoedportefeuille uitbesteed aan een derde partij facility management. Om te toetsen of de KPI in het contract in de praktijk worden behaald heeft gemeente Nijmegen aan StructureGroup gevraagd een audit NEN 2767 uit te voeren. Hiervoor is een representatieve steekproef genomen uit de vastgoedportefeuille van de gemeente

In de audit is de geaggregeerde conditiescore van de gebouwen en de gebouwelementen volgens NEN 2767 met een inspectie vastgesteld. Ook zijn de risico’s van de gebreken geïnventariseerd. Niet alleen overeenkomstig NEN 2767 maar ook met een door StructureGroup ontwikkelde risico-inventarisatie.

De resultaten zijn in een rapportage en in een door StructureGroup ontwikkeld interactief dashboard gevisualiseerd. Met dit dashboard kan de gemeente Nijmegen zelf interactief analyses uitvoeren en haar vastgoedbeleid bijsturen en het contract met de derde partij facility management effectief en efficiënt evalueren en bespreken.

Onderzoek naar mogelijke inzetbaarheid waterstofbussen - gemeente Arnhem

Aanbesteding NEN 2767 & NEN 2580 Gemeente Oldenzaal

Begeleiden aanbesteding onderhoud gemeente Rheden

Informatie audit gemeente Steenwijkerland

Europese aanbestedingen onderhoud gemeente Hengelo

Dashboard beheer en onderhoud Eden Hotels

Audits gemeente Nijmegen

Projectregisseur Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Procescoördinator Sportbedrijf Arnhem & gemeente Arnhem

Adviseur vastgoed bij Sportbedrijf Arnhem

Verwerking verduurzamings
maatregelen in MJOP’s voor gemeente Steenwijkerland

Technische due diligence commercieel vastgoed

Professionaliseren vastgoedorganisatie gemeente Ermelo

Inzichtelijk maken prestaties vastgoed Gemeente Het Hogeland

Audit NEN 2767 - gemeente Nijmegen

Opbouw vastgoedorganisatie gemeente Ede

Quickscan vastgoed informatiesysteem gemeente Haarlemmermeer

Aanbesteding conditiemetingen NEN 2767 gemeente Hengelo

Ambitiedocument schoolgebouw Helicon

Onze referenties