Skip to main content

Helicon

Opstellen ambitiedocument nieuwbouw schoolgebouw

Helicon Opleidingen heeft StructureGroup gevraagd te helpen bij het opstellen van het ambitiedocument voor de nieuwbouw van een schoolgebouw.

Helicon is een opleidingscentrum voor groen onderwijs op vmbo- en mbo-niveau in Gelderland en Noord-Brabant met een vastgoedportefeuille van 8 scholen.

Vanuit strategisch vastgoedkader is gebleken dat er behoefte is aan aanvullende lesruimte en daartoe is besloten voor nieuwbouw in Nijmegen. Helicon heeft StructureGroup gevraagd te helpen bij het opstellen van het ambitiedocument waarin de missie en de visie van Helicon wordt vertaald naar heldere kaders.

Dit ambitiedocument dient als basis voor het selecteren van de architect die deze kaders moet omzetten naar een ontwerp voor de Nieuwbouw.

Het ambitiedocument voor de nieuw te bouwen onderwijshuisvesting is in samenwerking met Helicon door StructureGroup met zorg opgesteld.

Het ambitiedocument vertegenwoordigd diverse documenten die in de loop der tijd door de onderwijsorganisatie zijn opgesteld met het oog op onderwijs in haar directe omgeving. Het document dient als belangrijke informatiebron voor het opstellen van een aanbieding door de architect. 

Uiteindelijk heeft het ambitiedocument geleidt tot een samenwerking met een architect die qua ontwerp zeer snel kwam tot het gewenste en beoogde beeld van Helicon. 

Wybe vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top