Skip to main content

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

Projectregisseur team Vastgoed & Facilitair

StructureGroup vervult binnen het COA de rol als projectregisseur binnen de afdeling Vastgoed & Facilitair

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is vaak in het nieuws geweest. De vraag naar opvangplekken en locaties is hoog en blijft nog steeds hoog. Daar is voor het COA een nieuwe uitdaging bij gekomen aangezien de noodlocaties, welke onder de verantwoording vielen van de veiligheidsregio’s/ gemeenten, ondergebracht gaan worden bij het COA. Dit brengt een verhoogde werkdruk, naast de bestaande locaties, welke aandacht nodig hebben ten aanzien het beheer en onderhoud, dienen nieuwe locaties gereed te worden gemaakt voor het opvangen van asielzoekers (bewoners). StructureGroup heeft in deze tijden voor de COA al diverse opdrachten mogen vervullen en met succes mogen afronden. Nu is StructureGroup wederom gevraagd om een interim opdracht binnen het COA te vervullen. Adviseur Herjan stapt in de rol als projectregisseur binnen de afdeling Vastgoed & Facilitair!

Een projectregisseur vervult de rol als gedelegeerd eigenaar en is eindverantwoordelijk voor het beheer & onderhoud van diverse locaties binnen een regio. Deze locaties en het vastgoed zijn zeer divers, van woonunits tot tijdelijke huur van kantoorgebouwen en van utiliteitsgebouwen tot eigendomslocaties.

Elke locatie verdient door de diversiteit een andere aanpak en investering op het gebied van beheer & onderhoud. Zo ligt bij tijdelijke locaties de focus op correctief onderhoud terwijl eigendomslocaties de focus ligt op planmatig onderhoud, onder andere in verband met esthetica. Daarnaast brengt of houdt de projectregisseur het vastgoed op niveau ten aanzien van wet-/regelgeving, NEN 2767, BOEI en integraal onderhoud, zowel planmatig, preventief als correctief.

De locaties worden ingezet voor de bewoners welke begeleid worden door de afdeling Opvang en Begeleiding. Dit zijn daarmee de gebruikers van de locaties. Zij hebben, vanuit hun organisatie, behoeften en wensen ten aanzien van het inzetten en gebruiken van het vastgoed. Dit wordt door de projectregisseur periodiek geïnventariseerd en, indien mogelijk, gebundeld met de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) waaruit werkorders worden gegenereerd voor het komende jaar.

Daarnaast is de projectregisseur actief onderdeel van Vastgoed en Facilitair. De diversiteit en ervaringen binnen de afdeling zorgt ervoor dat er continu verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van interne processen, systeemontwikkeling en contractvorming.

Herjan vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top