Passie voor vastgoed

Inzichtelijk maken prestaties vastgoed Gemeente Het Hogeland

Voor Gemeente Het Hogeland voert StructureGroup een controle uit op de kwaliteit van haar vastgoed. We voeren een technische audit uit volgens NEN 2767. Er worden inspecties uitgevoerd waarna de resultaten worden verwerkt tot een meerjarenonderhoudsplanning met inzicht in de te verwachten onderhoudskosten en een overzicht van de aanwezige gebreken. Naast deze technische audits verzorgen wij ook audits op het gebied van organisatie of informatie.

Audit NEN 2767 - gemeente Nijmegen

Opbouw vastgoedorganisatie gemeente Ede

Quickscan vastgoed informatiesysteem gemeente Haarlemmermeer

Aanbesteding conditiemetingen NEN 2767 gemeente Hengelo

Ambitiedocument schoolgebouw Helicon

Onze referenties