Passie voor vastgoed

Opbouw vastgoedorganisatie gemeente Ede

Gemeente Ede heeft 112.000 inwoners en behoort tot de grootste 10 gemeenten van Nederland. Met een uitgestrekt buitengebied is gemeente Ede ook een gemeente met een uitgebreide en gevarieerde vastgoedportefeuille. StructureConsultants is ingeschakeld bij de opbouw van de centrale vastgoedorganisatie van gemeente Ede.
Voor het efficiënt centraal kunnen beheren van de uitgebreide vastgoedportefeuille is het op orde hebben van de vastgoeddata, de inrichting van de vastgoedadministratie en het opzetten van portefeuillemanagement essentieel. StructureConsultants heeft gemeente Ede aan de hand genomen om deze drie basiselementen van de centrale vastgoedorganisatie op poten te zetten.

Het in beeld brengen van de kenmerken van de portefeuille, het verzorgen van aanbestedingen voor conditiemetingen en energieprestatieadviezen, het verkrijgen van inzicht in huurovereenkomsten en het verwerken van al deze gegevens in een nieuw ingericht vastgoedinformatiesysteem, heeft tot gevolg dat gemeente Ede weet welk vastgoed zij in portefeuille heeft, wat de kosten en opbrengsten nu zijn, maar ook welke mogelijkheden er naar de toekomst zijn. Gemeente Ede heeft hiermee haar vastgoeddata op orde en beschikt over betrouwbare managementinformatie.

Met inzicht in onderhoudskosten en huurovereenkomsten was de basis gelegd voor de inrichting van de vastgoedadministratie. StructureConsultants heeft zorg gedragen voor een begroting op objectniveau voor elk object in de portefeuille. Inzicht is nu mogelijk op elk detailniveau tussen de gehele portefeuille en bepaalde kosten van een specifiek object. Een verdiepingsslag in de vastgoedadministratie is gemaakt door het opstellen van een model voor kostprijsdekkende huur waarmee kosten en opbrengsten langjarig geborgd kunnen worden en gemeente Ede haar subsidies af kan stemmen op de werkelijke kosten van een object.

Om met het verkregen inzicht ook te kunnen sturen op de gemeentelijke vastgoedportefeuille is portefeuillemanagement essentieel. StructureConsultants heeft een vastgoednota opgesteld waarin de kaders zijn vastgelegd waarbinnen het beheer van het gemeentelijke vastgoed op een efficiënte en effectieve wijze vormgegeven kan worden. De opgestelde vastgoednota vormt de basis voor het portefeuillemanagement waarbij strategische kaders vertaald worden naar doelen op objectniveau.

Onderzoek naar mogelijke inzetbaarheid waterstofbussen - gemeente Arnhem

Aanbesteding NEN 2767 & NEN 2580 Gemeente Oldenzaal

Begeleiden aanbesteding onderhoud gemeente Rheden

Informatie audit gemeente Steenwijkerland

Europese aanbestedingen onderhoud gemeente Hengelo

Dashboard beheer en onderhoud Eden Hotels

Audits gemeente Nijmegen

Projectregisseur Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Procescoördinator Sportbedrijf Arnhem & gemeente Arnhem

Adviseur vastgoed bij Sportbedrijf Arnhem

Verwerking verduurzamings
maatregelen in MJOP’s voor gemeente Steenwijkerland

Technische due diligence commercieel vastgoed

Professionaliseren vastgoedorganisatie gemeente Ermelo

Inzichtelijk maken prestaties vastgoed Gemeente Het Hogeland

Audit NEN 2767 - gemeente Nijmegen

Opbouw vastgoedorganisatie gemeente Ede

Quickscan vastgoed informatiesysteem gemeente Haarlemmermeer

Aanbesteding conditiemetingen NEN 2767 gemeente Hengelo

Ambitiedocument schoolgebouw Helicon

Onze referenties