Passie voor vastgoed

Quickscan vastgoed informatiesysteem gemeente Haarlemmermeer

Met 145.000 inwoners behoort gemeente Haarlemmermeer tot de 20 gemeenten met de meeste inwoners van Nederland. Gelegen onder de rook van Amsterdam en met Schiphol binnen de gemeentegrenzen, kan Haarlemmermeer gezien worden als het knooppunt van Nederland. Gemeente Haarlemmermeer heeft aan StructureConsultants gevraagd om quickscan uit te voeren naar het gebruik van het gemeentelijke vastgoedinformatiesysteem.

Gemeente Haarlemmermeer beschikte over een vastgoedinformatiesysteem maar het lukte niet hier betrouwbare managementinformatie uit te verkrijgen. Om de oorzaak hiervan te achterhalen heeft StructureConsultants een analyse uitgevoerd op de in het systeem aanwezige data, de inrichting van het systeem en de gebruikerservaringen van verschillende medewerkers.

De data-analyse had als doel om de juistheid en de consistentie van de in het vastgoedinformatiesysteem aanwezige data te onderzoeken. Met de analyse op de inrichting is bekeken of er wel de juiste informatie in het systeem opgenomen werd. Om ervaringen en verwachtingen in beeld te brengen, zijn interviews gehouden met stakeholders uit de gemeentelijke organisatie.

De resultaten van de quickscan zijn verwoord in een rapportage om op strategisch niveau de juiste keuzes te maken en zijn vertaald naar een verbeterplan om met het bestaande informatiesysteem en de bestaande data in een korte periode betrouwbare managementinformatie te verkrijgen en daarnaast het systeem te transformeren naar een efficiënt vastgoedinformatiesysteem dat voldoet aan de verwachtingen van de stakeholders.

Onderzoek naar mogelijke inzetbaarheid waterstofbussen - gemeente Arnhem

Aanbesteding NEN 2767 & NEN 2580 Gemeente Oldenzaal

Begeleiden aanbesteding onderhoud gemeente Rheden

Informatie audit gemeente Steenwijkerland

Europese aanbestedingen onderhoud gemeente Hengelo

Dashboard beheer en onderhoud Eden Hotels

Audits gemeente Nijmegen

Projectregisseur Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Procescoördinator Sportbedrijf Arnhem & gemeente Arnhem

Adviseur vastgoed bij Sportbedrijf Arnhem

Verwerking verduurzamings
maatregelen in MJOP’s voor gemeente Steenwijkerland

Technische due diligence commercieel vastgoed

Professionaliseren vastgoedorganisatie gemeente Ermelo

Inzichtelijk maken prestaties vastgoed Gemeente Het Hogeland

Audit NEN 2767 - gemeente Nijmegen

Opbouw vastgoedorganisatie gemeente Ede

Quickscan vastgoed informatiesysteem gemeente Haarlemmermeer

Aanbesteding conditiemetingen NEN 2767 gemeente Hengelo

Ambitiedocument schoolgebouw Helicon

Onze referenties