Passie voor vastgoed

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor onderwijs geeft gemeenten de mogelijkheid om samen met de schoolbesturen een doorkijk vast te leggen voor de visie op onderwijshuisvesting voor de komende 15 jaar. Verwachtingen over groei of krimp vormen in combinatie met verwachte onderhoudskosten of verduurzamingsmogelijkheden een basis voor uitbreiding, renovatie, nieuwbouw of sluiting.

Het door StructureGroup ontwikkelde dashboard voor onderwijshuisvesting geeft inzicht in leerlingstromen per wijk of kern, herkomst van leerlingen per school en geeft inzicht in de huidige en toekomstige ruimtebehoefte van scholen waarmee verschillende scenario’s kunnen worden gevisualiseerd. Door deze inzichten in te dashboard te koppelen met de onderhoudsplanningen en de gezamenlijke duurzaamheidsambities van gemeentes en schoolbesturen ontstaat er een gevisualiseerd overzicht dat dé onderbouwing vormt voor een gedragen IHP.

ISO 9001:2015 certificering weer verlengd voor 3 jaar

Win-win bij verkoop schoolgebouw

Contract audit op inzicht

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Uitbreiding!

Programma van Eisen nieuwbouw zorgcomplex

Online inzicht in uw verduurzaamheids opgave

Inzicht in de prestatie van uw vastgoed

Strategisch vastgoedkader gemeente Rheden

Informatieplicht Energiebesparing

Onderzoek werking vastgoedinformatie systeem

Technische audits

StructureGroup is nu ISO 9001:2015 gecertificeerd

Onze referenties