Passie voor vastgoed

Onderzoek werking vastgoedinformatie systeem

Betrouwbare vastgoeddata is een must bij het sturen op een vastgoedportefeuille. In de afgelopen periode hebben wij voor een gemeente met bijna 150.000 inwoners een quickscan uitgevoerd op het in gebruik zijnde vastgoedinformatiesysteem. Het doel hiervan is om een gefundeerde uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van de aanwezige vastgoeddata en de mate waarbij het systeem bijdraagt aan de gemeentelijke vastgoeddoelen.
De quickscan is uitgevoerd op basis van een gestructureerde aanpak, deels als bureauonderzoek gericht op de beschikbare data en de consistentie ervan en deels in de organisatie met interviews met de betrokken medewerkers over de gehanteerde processen en werkwijzen. Het verkregen beeld van het systeem, de hierin beschikbare data en de wijze van organiseren is samengevat in een adviesrapport en vervolgens vertaald naar een concreet stappenplan, waarin de door te voeren verbeteringen zijn weergegeven. Met het doorlopen van het voorgestelde stappenplan wordt de vastgoeddata aangevuld en geborgd en kan de gemeente effectief sturen op haar vastgoedportefeuille.

ISO 9001:2015 certificering weer verlengd voor 3 jaar

Win-win bij verkoop schoolgebouw

Contract audit op inzicht

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Uitbreiding!

Programma van Eisen nieuwbouw zorgcomplex

Online inzicht in uw verduurzaamheids opgave

Inzicht in de prestatie van uw vastgoed

Strategisch vastgoedkader gemeente Rheden

Informatieplicht Energiebesparing

Onderzoek werking vastgoedinformatie systeem

Technische audits

StructureGroup is nu ISO 9001:2015 gecertificeerd

Onze referenties