Passie voor vastgoed

Strategisch vastgoedkader gemeente Rheden

Afgelopen week als hamerstuk vastgesteld in de collegevergadering, Wybe Zijlstra heeft Gemeente Rheden ondersteund bij het opstellen van een strategisch vastgoedkader. Helderheid voor zowel gemeenteraad als interne organisatie. In het kader ligt vast hoe Gemeente Rheden invulling geeft aan het beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

StructureGroup kan ook uw organisatie ondersteunen bij het opstellen van heldere spelregels voor het beheer van uw vastgoedportefeuille. Duidelijke kaders vormen de basis voor het stellen van de juiste doelen. Neem voor meer informatie contact met ons op!

ISO 9001:2015 certificering weer verlengd voor 3 jaar

Win-win bij verkoop schoolgebouw

Contract audit op inzicht

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Uitbreiding!

Programma van Eisen nieuwbouw zorgcomplex

Online inzicht in uw verduurzaamheids opgave

Inzicht in de prestatie van uw vastgoed

Strategisch vastgoedkader gemeente Rheden

Informatieplicht Energiebesparing

Onderzoek werking vastgoedinformatie systeem

Technische audits

StructureGroup is nu ISO 9001:2015 gecertificeerd

Onze referenties