Skip to main content

Manon Ruiter - Consultant

Keuzes maken in verduurzaming

 

Tegenwoordig is het niet meer de vraag ‘wanneer’ er verduurzaamd moet worden, maar ‘hoe’. En dan met name over de vraag op basis waarvan een keuze gemaakt moet worden voor het doorvoeren van maatregelen. Onderstaand worden er verschillende aspecten benoemd die input kunnen leveren voor te maken keuzes voor het verduurzamen.

Terugverdientijd

De terugverdientijd, wellicht wel het meest besproken onderwerp in de gehele duurzaamheidsopgave. Want ondanks dat de urgentie inmiddels is doorgedrongen, onder aan de streep is wellicht het financiële plaatje nog één van de belangrijkste aspecten. Zeker wanneer financiële middelen ontoereikend zijn kan het een doorslag geven in de te nemen beslissingen. Er zijn maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend zijn, de zogeheten ‘quick-wins’, maar er zijn ook maatregelen met een terugverdientijd van 30 jaar of langer. De grootste vraag blijft wat voor termijn reëel is voor het uitvoeren van een maatregel, en of er een beslissing kan worden genomen op alleen de terugverdientijd. Naast de financiële kant dient er namelijk ook gedacht te worden aan de hoeveelheid besparing, het comfort en de eventuele uitstraling die je hebt als organisatie of instelling. Houdt er ook rekening mee dat terugverdientijden naar de toekomst toe kunnen veranderen door wijzigingen in energieprijzen en verlaging van CO2-uitstoot bij productie van energie.

 

Kosten per kg CO2

Een andere manier om te kijken naar duurzaamheidsmaatregelen zijn de kosten per kg bespaarde CO2. Met deze financiële bril op kan er inzichtelijk gemaakt worden welke maatregelen de laagste kosten hebben voor het besparen van 1 kg CO2. Op deze wijze kan er gekeken worden hoe er op een efficiënte wijze zoveel mogelijk CO2 bespaard kan worden. Ook bij deze manier om te kijken naar duurzaamheidsmaatregelen is het belangrijk om te realiseren dat de CO2-uitstoot voor de productie van energie in de toekomst lager zal worden en dat de kosten van het besparen van een kg CO2 dus zullen stijgen. 

 

Besparing CO2

Wanneer het financiële plaatje wat meer naar de achtergrond wordt verschoven kan een analyse van de hoeveelheid besparing CO2 van maatregelen een beslisfactor zijn. Hierbij speelt een grote ambitie om als organisatie of instelling de eigen footprint te verminderen.

 

Comfort

Wat het klimaat is in een gebouw, hoe er geventileerd wordt of hoe de toevoer van water is geregeld, allemaal zijn het belangrijke aspecten die het comfort in een gebouw kunnen bepalen. Afhankelijk van het gebruiksdoel van het gebouw (zorg leveren, werkplek bieden) kan zich dit weer door vertalen naar mate van productiviteit of de algemene gezondheid. Comfort kan dus een belangrijk onderdeel zijn om bepaalde maatregelen verder te onderzoeken of niet uit te voeren.

 

Uitstraling

Een keuze kan ook gemaakt worden op basis van de organisatie en gebruikers van het gebouw zelf. Bepaalde organisaties of instellingen kunnen een voorbeeldfunctie hebben voor de maatschappij, zoals bijvoorbeeld decentrale overheden (gemeentehuizen). De verduurzaming van eigen huisvesting, zou in lijn moeten liggen met een aanwezige duurzaamheidsambitie en te realiseren doelen van een organisatie.

 

Samenhang

Afhankelijk van het type gebouw, de soort organisatie en de financiële middelen worden er keuzes gemaakt in welke maatregelen doorgevoerd zullen worden. Ons advies is dit niet alleen te baseren op basis van één invalshoek, maar een combinatie van verschillende aspecten. Na het bepalen van de uit te voeren maatregelen kan het sturen op kosten per bespaarde kg CO2 een goede manier zijn om prioritering aan te brengen.

"Verduurzamen gaat om keuzes maken, niet alleen om euro’s."

Manon Ruiter | consultant

Molen vastgoed

Over ons

StructureGroup

StructureGroup levert tijdelijke ondersteuning op locatie. Van strategische doelen tot operationele uitvoering, van technische audits tot financiële analyses en van vastgoeddata tot managementinformatie, wij delen onze kennis en kunde en zorgen ervoor dat u uw gestelde doelen behaalt.

Back to top