Skip to main content

StructureGroup

Wij beschermen uw privacy

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan StructureGroup niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. StructureGroup aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

 

Artikel 1: Algemeen

De website: www.StructureGroup.nl is eigendom van StructureGroup.
StructureGroup houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die StructureGroup bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Omhoog

 

Artikel 2: Gegevensverwerking

StructureGroup verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. StructureGroup zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;
  • indien StructureGroup hier wettelijk toe verplicht wordt.

Omhoog

 

Artikel 3: Cookies

StructureGroup verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens verzamelt StructureGroup met behulp van een cookie, welke op uw harde schijf geplaatst wordt. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

Omhoog

 

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Omhoog

 

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Omhoog

 

Artikel 6: Vragen en informatie

Als u vragen heeft over de manier waarop StructureGroup met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Omhoog

Back to top