Skip to main content

Gemeente Steenwijkerland

Opstellen Duurzaam MJOP

De Gemeente Steenwijkerland heeft StructureGroup gevraagd de activiteiten van verduurzaming in het MJOP te verwerken tot een DMJOP

Gemeente Steenwijkerland is een gemeente met 110 te beheren objecten, wat neerkomt op een totaal van circa 52.000 m2 BVO. De gemeente heeft in StructureGroup een partner gevonden voor het bijhouden van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De gemeente gaat de komende jaren een groot deel van haar vastgoedportefeuille verduurzamen en heeft daarvoor per object de verduurzamingsmogelijkheden met de daarbij behorende kosten in beeld laten brengen door een externe partij. 

StructureGroup is gevraagd de resultaten van deze inventarisatie van alle verduurzamingsmaatregelen op te nemen in het reeds bestaande MJOP en daarmee het 'Duurzaam MJOP', ofwel DMJOP, op te stellen. 

Bij het verwerken van alle maatregelen is gekeken naar wat een logisch moment is om deze door te voeren in combinatie met het reguliere onderhoud. De DMJOP geeft hiermee een goed overzicht van de te verwachten kosten voor de komende jaren.

De DMJOP’s zijn vervolgens verwerkt in een digitaal dashboard. In het dashboard zijn diverse filters aangebracht waarbij per categorie en per pand inzichtelijk wordt gemaakt wat de kosten zijn voor het onderhoud en de verduurzaming.

Gemeente Steenwijkerland heeft hiermee een duidelijk beeld van de totaalkosten waarmee de benodigde budgetten gereserveerd en verdeeld kunnen worden.

Jeroen vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Cookies

Lees meer over hoe deze website cookies gebruikt om uw browse ervaring te verbeteren

Back to top