Skip to main content

Sectie5

Rapportages van StructureGroup als basis voor onderhandelingen met verkopende partij

Sectie5 heeft in StructureGroup een partner gevonden om betrouwbare rapportages aan te leveren.

Sectie 5, een specialist op het gebied van (wijk-)winkelcentra, supermarken en zorgvastgoed, structureert vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers. Voor deze opdrachtgever voeren wij als StructureGroup regelmatig een technische Due Diligence uit, een onderzoek naar mogelijke risico’s alvorens er objecten worden aangekocht!

Om een juist beeld te kunnen vormen van een potentiële aankoop verzorgt StructureGroup een onderzoek wat zich zowel richt op documenten en tekeningen als de daadwerkelijke inspectie van het gebouw. Middels deskresearch wordt er gekeken naar eventuele technische of onderhoudsrisico’s in huurcontracten en/of andere juridische documenten. In het veld, middels een inspectie op locatie, wordt de bouwkundige staat van het pand beoordeeld en wordt er gekeken of er op het gebied van (brand-)veiligheid gebreken aanwezig zijn.

Ook wordt gecontroleerd of in de afgelopen jaren de benodigde keuringen zijn uitgevoerd. Deze twee onderzoeken samen levert een overzichtelijke rapportage, aangevuld met foto’s, van de aanwezige risico’s.

Niet te missen natuurlijk, in geval van aanwezige risico’s en gebreken, zijn de kosten. Daarom wordt in de rapportage ook een kostenoverzicht gemaakt waarin wordt aangegeven wat de kosten voor onderhoud en herstel zullen zijn op korte en langere termijn. Zo kan onze opdrachtgever met de rapportages onder de arm de onderhandelingen in met verkopende partij.

Het gebouw aangekocht? StructureGroup vult de bestaande rapportage verder aan met een uitgebreid onderhoudsplan voor de komende 10 jaar.

Jeroen vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top