Skip to main content

Gemeente Emmen & Borger-Odoorn

Europese aanbesteding Tekeningen op orde

StructureGroup heeft voor Gemeente Emmen en gemeente Borger-Odoorn de Europese aanbesteding Tekeningen op orde begeleidt.

Gemeente Emmen telt 107.000 inwoners en is daarmee de grootste gemeente van Drenthe en na Groningen de tweede gemeente van het Noorden. Emmen is ook qua oppervlakte een grote gemeente, met veel variatie in landschapstypen en een zeer diverse vastgoedportefeuille, waaronder ook de bekende dierentuin Wildlands. Gemeente Borger-Odoorn is wat kleiner met haar ruim 25.000 inwoners en biedt daarmee dan ook ruimte voor rust en natuur én kent een rijke geschiedenis.

Voor beide gemeentes mag StructureGroup al een aantal jaren mooie werkzaamheden verzorgen en het vastgoedbedrijf ondersteunen bij met name een verdere professionaliseringsslag. Naast dat eerder de herinspecties (NEN 2767) en de oppervlaktemeting (NEN 2580) zijn aanbesteed en begeleid door StructureGroup was het tijd voor een volgende aanbesteding om de basis voor beheer en onderhoud verder uit te breiden, de aanbesteding Tekeningen op orde.

De begeleiding is gestart bij het inventariseren van de wensen en benodigdheden, om vervolgens een ontwerp te maken waarin de te besteden diensten samenkomen met de stappen die de gemeente de komende jaren kan gaan maken om tekeningen, voor het beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille, op te stellen, te standaardiseren en vervolgens op een logische en eenduidige manier te beheren.

De aanbesteding is opgestart middels een Europese procedure waarbij de uitvraag zich richtte op zowel het opstellen van tekeningen op basis van een jaarlijkse uitvraag als het beheren van alle tekeningen in een portal. Ook het opstellen van een CAD-handboek, het inrichten van de portal en het adviseren over de bestaande tekeningen is meegenomen in de aanbesteding. Aan de markt wordt gevraagd om de opdrachtgever mee te nemen in de opstartfase om zo efficiënte keuzes te maken bij de eerste werkzaamheden voor de komende jaren. StructureGroup heeft zowel het aanbestedingsdocument met de focus op de selectie- en gunningscriteria en het Programma van Eisen mogen schrijven. Ook het deelnemen aan de beoordelingscommissie is een rol geweest die StructureGroup heeft mogen vervullen.

Gemeente Emmen en gemeente Borger-Odoorn hebben inmiddels de contracten getekend met een partij wiens aanbieding de beste punten scoorde op de verhouding tussen prijs en kwaliteit. De implementatie loopt ook volop, StructureGroup begeleidt hierin de opdrachtgever.  De implementatie speelt namelijk een cruciale rol in het succes van het contract en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Manon vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top