Skip to main content

Gemeente Hengelo

Begeleiden Europese aanbesteding Onderhoud

StructureGroup heeft voor gemeente Hengelo de Europese aanbesteding van het onderhoud begeleid.

Gemeente Hengelo is met ca 81.000 de derde stad van Overijssel, ligt langs de A1 richting Duitsland en kent ook een aanzienlijke vastgoedportefeuille.

De gemeente heeft StructureGroup gevraagd te helpen bij het op de markt zetten van het aan te besteden onderhoud, waarbij zowel de omvang van de uitvraag als de methode nog moest worden bepaald.

StructureGroup heeft volgens de vaste StructureGroup-methode van grof naar fijn gemeente Hengelo aan de hand genomen in deze uiteindelijk Europese aanbesteding. Naast begeleiding van het proces en het opstellen van aanbestedingsstukken, heeft StructureGroup zitting genomen in de gunningscommissie en daarin gemeente Hengelo geholpen de juiste waardering te geven aan de ingediende aanbiedingen. 

Inhoudelijk heeft StructureGroup het bestek en de procedure van indiening en gunning geschreven, alles in samenwerking met de belanghebbende personen binnen gemeente Hengelo 

Uiteindelijk heeft gemeente Hengelo voor de verschillende werkzaamheden een gecontracteerde onderhoudspartij in de arm genomen. Het betreft uiteindelijk een prestatiecontract waardoor het onderhoud op zo'n manier wordt uitgevoerd dat het vastgoed op gewenst conditieniveau wordt gehouden. Daarnaast is contractueel opgenomen in de doelstellingen dat er voldoende aandacht is voor samenwerking ten behoeve van verdere optimalisatie van de gehele vastgoedportefeuille. 

Manon vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top