Skip to main content

Gemeente Rheden

StructureGroup ondersteunt de gemeente Rheden met een mooie interim-klus

Tijdelijke invulling voor de gemeente Rheden in de rol van Assetmanager, Portefeuillemanager en meer..

Gemeente Rheden, bestaande uit bijna 45.000 inwoners verdeeld over 7 dorpen, is al enkele jaren een vertrouwde opdrachtgever van StructureGroup. De vastgoedportefeuille van gemeente Rheden bestaat uit zo’n 70 objecten van in totaal circa 50.000 m2 BVO. Naast het begeleiden van aanbestedingen of fungeren als tijdelijke ondersteuning voor allerlei vastgoed-gerelateerde werkzaamheden, is StructureGroup gevraagd om tijdelijke invulling te geven aan de rol van Assetmanager en Portefeuillemanager. Deze klus pakken wij dan ook graag met beide handen aan!

Assetmanager én Portefeuillemanager? Het begon bij de functie Adviseur Vastgoed waarin namens StructureGroup consultant Manon de bestaande werkzaamheden heeft opgepakt. Dit richtte zich met name op het begeleiden en oppakken van diverse vastgoeddossiers; verkopen van panden, onderhandelingen over huurcontracten, afkopen van een erfpacht, overleggen met huurders en alle verdere werkzaamheden die voorbij komen in een gemeentelijke vastgoedportefeuille. Maar denk ook aan het coördineren van het technisch beheer, het team begeleiden in de overgang naar een nieuwe manier van werken naar aanleiding van het vastgestelde Vastgoedkader en het voeren van gesprekken met wethouders, college en gemeenteraad.

Daar waar het fijn is dat lopende inhoudelijke dossiers doorgang vinden willen wij als StructureGroup ook een stap extra zetten en het vastgoedteam verder brengen. Bij gemeente Rheden hebben we daarom ook tal van stappen gezet om procedures te verbeteren of om nieuwe processen in te richten, gericht op financiën, organisatie en systemen.

StructureGroup heeft ook het voortouw genomen in de uitwerking van een heldere taakverdeling binnen het team, met als resultaat een nieuw geschreven organisatiekader. In dit kader is er duidelijkheid is gecreëerd in de nieuwe rollen binnen het team, en zo dus ook een heldere scheiding tussen de nieuwe rollen van Asset- en Portefeuillemanager.

Naast het zowel inhoudelijk als organisatorisch betrokken zijn, heeft StructureGroup ook de inwerkperiode verzorgd van diverse nieuwe aanwinsten van het team Vastgoed na vaststelling van het organisatiekader. Op deze manier is zorg gedragen voor goede begeleiding tijdens de eerste maanden waardoor kennis niet verloren gaat en nieuwe medewerkers voldoende ruimte hebben om een goede start te maken!

Manon vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top