Skip to main content

Gemeente Rheden

Begeleiding renovatie Bibliotheek Velp

Gemeente Rheden heeft StructureGroup gevraagd de renovatie van de bibliotheek te Velp te begeleiden.

StructureGroup heeft namens de Gemeente Rheden de pet van Projectleider opgezet om de voortgang van de renovatie van de bibliotheek te Velp te coördineren, te sturen en waar nodig bij te sturen.

De opdracht omvatte alle aspecten van een project met daarin verschillende disciplines (bouwkundig en installaties) en meerdere stakeholders (opdrachtgever, verhuurder, aannemer, installateur en gebruikers).

Het project kende een korte voorbereidingstijd en daarnaast zat er in de planning weinig ruimte tot uitloop. Continue aandacht was daarom gewenst om niet al te grote afwijkingen in het werk tegen te komen die later tot grote problemen zouden kunnen leiden.

De aanpak en de manier van samenwerken tussen alle partijen heeft ertoe geleid dat onder tijdsdruk de bibliotheek tijdig en binnen de financiële kaders is opgeleverd en in gebruik is genomen.  En het belangrijkste, naar tevredenheid van de gebruikers!

Freddy vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top