Skip to main content

Gemeente Utrecht

StructureGroup levert tijdelijke ondersteuning

StructureGroup levert tijdelijke ondersteuning op technisch vlak voor de gemeente Utrecht.

Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU) treedt op als eigenaar van het vastgoed van gemeente Utrecht. Het hoogste pand is de Dom, het grootste pand het Stadskantoor. En daarnaast bestaat de portefeuille ook al tal van buurthuizen, brugwachtershuisjes, sportgebouwen, schoolgebouwen, zwembaden, (fiets-)parkeervoorzieningen en theaters/muziekpodia. Het gaat in totaal om zo’n 1.000 objecten.

Vastgoedbeheer, als onderdeel van VGU, voert het onderhoud uit en realiseert verbouwprojecten en renovaties. StructureGroup ondersteunt Vastgoedbeheer door in de rol van projectleider ondersteuning te bieden bij diverse werkzaamheden op installatietechnisch vlak binnen de bestaande portefeuille. Een uitgelezen klus voor onze adviseur Freddy!

Eén van de concrete projecten betreft het aanbrengen van mechanische balansventilatiesystemen met warmteterugwinning in de diverse panden van het Stadsbedrijf in gemeente Utrecht. Dit om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit en de huidige nieuwe richtlijnen van het RIVM. StructureGroup heeft in nauw overleg met diverse belanghebbende de voorbereiding opgetuigd voor de aanbesteding, om vervolgens deze aanbesteding ook te begeleiden. Aangezien gemeente Utrecht grote waarde hecht aan mens en milieu is tijdens de aanbesteding, naast de prijs, ook gekeken naar duurzaamheid, circulariteit en Social Return.

Naast het vervangen van de ventilatie liggen er nog diverse aanpassingen op stapel naar aanleiding van diverse inspecties aan de gebouwen, op zowel installatietechnisch als bouwkundig gebied. Bijvoorbeeld het aanpassen van de gebouwen om toegankelijkheid beter te garanderen of het vervangen van loden waterleidingen.

Freddy vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top