Skip to main content

Wageningen University & Research

Ondersteuning in Planon

Tijdelijke ondersteuning: in control over het MJOP

Wageningen University & Research (WUR) is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. De bekende Wageningen Campus is een ontmoetingsplek studenten, wetenschappers, ondernemers, start-ups, ngo's, het mkb en R&D-centra van internationale bedrijven kunnen samenwerken en kennis kunnen delen om oplossingen te vinden voor wereldwijde uitdagingen. Onze adviseur Jeroen mag aan de slag voor deze gebouwen!

In het vastgoedinformatiesysteem (Planon) van WUR is het van belang dat alle gegevens van het MJOP actueel blijven. Zowel dat alle elementen zijn opgenomen, foto's aanwezig zijn in geval van gebreken of dat de mutaties worden gedaan in geval van uitgevoerd onderhoud. Onze adviseur Jeroen is bekend met het systeem en kan daarom zowel uitvoeren als adviseren. 

Middels het bijhouden van het MJOP is de technisch beheerder van het gebouw 'in control'. Voordelen? Beter zicht op de onderhoudskosten, gemakkelijker het jaarplan opstellen en voorbereidingen voor de uitvoering van het onderhoud treffen.

Jeroen vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top