Skip to main content

Gemeente Haarlemmermeer

Quickscan vastgoed informatiesysteem

StructureGroup heeft voor Gemeente Haarlemmermeer een Quickscan op het vastgoedinformatiessysteem uitgevoerd.

Met 145.000 inwoners behoort gemeente Haarlemmermeer tot de 20 gemeenten met de meeste inwoners van Nederland. Gelegen onder de rook van Amsterdam en met Schiphol binnen de gemeentegrenzen, kan Haarlemmermeer gezien worden als het knooppunt van Nederland. Gemeente Haarlemmermeer heeft aan StructureConsultants gevraagd een quickscan uit te voeren naar het gebruik van het gemeentelijke vastgoedinformatiesysteem. 

Gemeente Haarlemmermeer beschikte over een vastgoedinformatiesysteem, maar het lukte niet hier betrouwbare managementinformatie uit te verkrijgen. Om de oorzaak hiervan te achterhalen, heeft StructureConsultants een analyse uitgevoerd op de in het systeem aanwezige data, de inrichting van het systeem en de gebruikerservaringen van verschillende medewerkers. 

De data-analyse had als doel de juistheid en consistentie van de in het vastgoedinformatiesysteem aanwezige data te onderzoeken. Met de analyse op de inrichting is bekeken of er wel de juiste informatie in het systeem opgenomen werd. Om ervaringen en verwachtingen in beeld te brengen, zijn interviews gehouden met stakeholders uit de gemeentelijke organisatie. 

De resultaten van de quickscan zijn verwoord in een rapportage om op strategisch niveau de juiste keuzes te maken en zijn vertaald naar een verbeterplan om met het bestaande informatiesysteem en de bestaande data in een korte periode betrouwbare managementinformatie te verkrijgen en daarnaast het systeem te transformeren naar een efficiënt vastgoedinformatiesysteem dat voldoet aan de verwachtingen van de stakeholders. 

Wybe vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Cookies

Lees meer over hoe deze website cookies gebruikt om uw browse ervaring te verbeteren

Back to top