Skip to main content

Gemeente Amersfoort en SRO

Hercontractering van het vastgoedbeheer

StructureGroup heeft gemeente Amersfoort en SRO begeleidt bij de hercontractering van het vastgoedbeheer

Gemeente Amersfoort is samen met gemeente Haarlem eigenaar van SRO, SRO is een maatschappelijke organisatie die zich richt op het beheren, onderhouden en exploiteren van gemeentelijk vastgoed. SRO werkt voor Amersfoort en Haarlem maar ook voor vele andere gemeenten.

Periodiek worden de afspraken tussen gemeente Amersfoort en SRO herijk. StructureGroup is door gemeente Amersfoort en SRO gevraagd haar te ondersteunen bij de hercontractering van de objecten die in eigendom zijn van gemeente Amersfoort maar door SRO verhuurd worden aan de maatschappelijke partners van de gemeente.

De werkzaamheden van SRO voor gemeente Amersfoort hangen samen met het type object. Voor de sportobjecten treedt SRO op als exploitant, voor de cultuurobjecten als beheerder en voor de objecten in de verhuurportefeuille als verhuurder. SRO huurt deze objecten van gemeente en verhuurd deze vervolgens aan de gebruikers. Door verschuivingen van objecten over portefeuilles waren kosten en baten van verschillende objecten niet meer in evenwicht, op het ene object zat een plus en op het andere een min.

Aan StructureGroup is gevraagd zowel de gemeentelijke als de kosten die SRO maakt per object in beeld te brengen. Met het inzicht in de kosten per object kan er zowel kostprijsdekkend van gemeente aan SRO verhuurd kan worden als van SRO aan gebruiker. Deze rekenslag levert een verschuiving van middelen op in zowel de begroting van SRO als van de gemeente en heeft voor een groot aantal gebruikers gevolgen voor de subsidie zie zij van de gemeente ontvangen. Goede afstemming met de beleidsafdelingen die de subsidies verstrekken is dan ook essentieel voor het slagen van de operatie.

Door de doorrekening van kostprijsdekkende huren per object worden verborgen subsidies voorkomen, wordt het voor de gebruiker inzichtelijk wat een gebouw echt kost en wordt voldaan de Wet Markt & Overheid. In de samenwerking tussen gemeente Amersfoort en SRO heeft het daarnaast ook nog het voordeel dat het voor de toekomst makkelijker wordt objecten te verschuiven over portefeuilles of uit beheer te halen bij verkoop.

Wybe vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top