Skip to main content

Gemeente Borger-Odoorn

Uitbesteding onderhoud bij buurgemeente

StructureGroup begeleidt gemeente Borger-Odoorn bij de uitbesteding van het onderhoud aan haar vastgoed

Gemeente Borger-Odoorn is een gemeente in het oosten van de provincie Drenthe. De gemeente heeft zo’n 26.000 inwoners en telt 25 officiële kernen waarvan Borger en Nieuw-Buinen de grootste zijn. Het is een uitgestrekte gemeente die wordt gekenmerkt door de Hondsrug als as van de gemeente en een groot, open, veenkoloniaal landschap in het oosten.

Gemeente Borger-Odoorn werkte al enige jaren samen met gemeente Emmen in het onderhouden van het vastgoed in Borger-Odoorn. StructureGroup is gevraagd deze samenwerking uit te breiden naar een uitbesteding van het beheer en onderhoud naar gemeente Emmen.

Het uitbesteden van de werkzaamheden, zowel de uitvoering als het daarbij behorende advieswerkzaamheden, was voor gemeente Borger-Odoorn een logische stap in de samenwerking met gemeente Emmen. Een uitbesteding aan een buurgemeente in plaats van aan de markt vergt een andere aanpak dan gebruikelijk, geen bestekken en aanbestedingsdocumenten maar onder leiding van StructureGroup gezamenlijk in overleg om te komen tot de beste vorm. De uitbesteding is geformaliseerd in een raamovereenkomst tussen beide gemeenten die in samenspraak met beide gemeenten door StructureGroup is opgesteld.

In het traject om te komen tot de raamovereenkomst zijn beide gemeenten door StructureGroup meegenomen in de onderwerpen die in de overeenkomst vastgelegd moeten worden, enerzijds harde KPI’s waarop gestuurd kan worden en aan de andere kant processen met rollen voor zowel Emmen als Borger-Odoorn. Door hier gezamenlijk het gesprek over te voeren is er een overeenkomst ontstaan waarbij wederzijds vertrouwen de basis vormt en waar afspraken gezamenlijk geformuleerd zijn zodat gemeente Emmen weet dat zij deze ook uit kan voeren en gemeente Borger-Odoorn weet waar men aan toe is.

Een mooi traject, uniek in Nederland, waarbij de kleinere gemeente gebruik kan maken van de grote buurgemeente.

Wybe vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top