Skip to main content

Gemeente Deventer

Advisering vastgoedkader en financiën

StructureGroup heeft gemeente Deventer begeleidt bij het schrijven van het vastgoedkader en adviseert in o.a. vastgoedfinanciën

De gemeente Deventer is met 102.000 inwoners de 32e gemeente van Nederland qua grootte. Het grootste gedeelte hiervan woont in de stad Deventer. Een stad met een rijke geschiedenis met haar historische panden welke onder andere rondom en op de Brink zijn gelegen. Een aantal van deze panden zijn in eigendom van de gemeente maar ook de schouwburg, gymzalen en brandweerkazernes in de gehele gemeente vallen binnen de vastgoedportefeuille.

StructureGroup is gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van een nieuw vastgoedkader waarbij één van de doelen was om een centrale vastgoedorganisatie te organiseren. Inmiddels is het vastgoedkader vastgesteld en mogen wij de gemeente Deventer verder helpen bij een aantal aspecten.

Eén van de aspecten om de vastgoedportefeuille effectief te kunnen beheren is een nieuw vastgoedbeheerssysteem. Om deze goed te kunnen indelen is het van belang de correcte vastgoeddata te verzamelen en een duidelijke inrichting van de vastgoedadministratie op te zetten.

StructureGroup helpt dan ook met het in beeld brengen van de actuele en relevante informatie welke geïmplementeerd wordt in het nieuwe systeem. Door de juiste data uit o.a. huurovereenkomsten, onderhoudscontracten en MJOP’s te halen kunnen de kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt worden waarmee betrouwbare managementinformatie ontstaat.

Daarnaast heeft StructureGroup een nieuwe begroting per object opgesteld voor de gehele portefeuille. Hierdoor kan de begroting in zijn geheel, per object, per deeltaakveld en/of per kostensoort eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden. Ten opzichte van de vorige begroting zijn alle kostensoorten tegen het licht gehouden om eventuele onnodige kostensoorten te verwijderen en nog niet bestaande, nodige kostensoorten toe te voegen. Ook is er een model gebouwd waarmee de kostprijsdekkende huur per object berekend wordt om zo de kosten en opbrengsten langjarig te kunnen borgen en de gemeente Deventer haar subsidies kan afstemmen op de werkelijke kosten van een object.

Thomas vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top