Skip to main content

Gemeente Ede

Advisering inrichting vastgoedorganisatie

StructureGroup heeft gemeente Ede geholpen bij de herinrichting van haar vastgoedorganisatie.

Gemeente Ede heeft 112.000 inwoners en behoort tot de 10 grootste  gemeenten van Nederland. Met een uitgestrekt buitengebied is gemeente Ede ook een gemeente met een uitgebreide en gevarieerde vastgoedportefeuille.

StructureGroup is de vraag gesteld mee te denken bij de opbouw van de centrale vastgoedorganisatie. Voor het efficiënt centraal kunnen beheren van de uitgebreide vastgoedportefeuille, is het op orde hebben van de vastgoeddata, de inrichting van de vastgoedadministratie en het opzetten van portefeuillemanagement essentieel. StructureGroup heeft gemeente Ede aan de hand genomen om deze drie basiselementen van de centrale vastgoedorganisatie op poten te zetten. Het in beeld brengen van de kenmerken van de portefeuille, het verzorgen van aanbestedingen voor conditiemetingen en energieprestatieadviezen, het verkrijgen van inzicht in huurovereenkomsten en het verwerken van al deze gegevens in een nieuw ingericht vastgoedinformatiesysteem, heeft tot gevolg dat gemeente Ede weet welk vastgoed zij in haar portefeuille heeft, wat de kosten en opbrengsten nu zijn, maar ook welke mogelijkheden er naar de toekomst zijn. Gemeente Ede heeft hiermee haar vastgoeddata op orde en beschikt over betrouwbare managementinformatie. 

StructureGroup heeft inzicht gecreëerd in onderhoudskosten en huurovereenkomsten en daarmee was de basis gelegd voor de inrichting van de vastgoedadministratie. StructureGroup heeft zorg gedragen voor een begroting op objectniveau voor elk object in de portefeuille. Inzicht is nu mogelijk op elk detailniveau tussen de gehele portefeuille en bepaalde kosten van een specifiek object. Een verdiepingsslag in de vastgoedadministratie is gemaakt door het opstellen van een model voor kostprijsdekkende huur waarmee kosten en opbrengsten langjarig geborgd kunnen worden en gemeente Ede haar subsidies af kan stemmen op de werkelijke kosten van een object. 

Om met het verkregen inzicht ook te kunnen sturen op de gemeentelijke vastgoedportefeuille is portefeuillemanagement essentieel. StructureGroup heeft een vastgoednota opgesteld waarin de kaders zijn vastgelegd waarbinnen het beheer van het gemeentelijke vastgoed op een efficiënte en effectieve wijze vormgegeven kan worden. De opgestelde vastgoednota vormt de basis voor het portefeuillemanagement, waarbij strategische kaders vertaald worden naar doelen op objectniveau.

Wybe vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top