Skip to main content

Sportbedrijf Arnhem

Tijdelijke invulling van de rol als Adviseur Vastgoed

StructureGroup ondersteunt Sportbedrijf Arnhem met de tijdelijke invulling in het team vastgoed.

Het Sportbedrijf Arnhem heeft als doel om de circa 165.000 inwoners die Arnhem telt te stimuleren en te faciliteren bij het sporten. De organisatie kent dan ook een omvangrijke en gevarieerde vastgoedportefeuille om dit mogelijk te maken. Dit kan van een gymzaal in de wijk tot een complex met zwembaden, hardloopbaan, sporthallen en pumptrack zijn.

Door een herstructurering van de organisatie zijn verschillende functies met bijbehorende werkzaamheden veranderd. Hierdoor zijn vragen ontstaan, zoals: welke werkzaamheden zijn er, wat is vervuld en wat niet en hoe kunnen wij dit in de toekomst het best invullen? Consultant Thomas mag hierin tijdelijk de rol van vastgoed adviseur vervullen om op korte termijn de werkzaamheden uit te voeren en op langere termijn een advies te kunnen geven over de invulling van de functie.

De huidige werkzaamheden van deze functie betreffen het in kaart brengen en analyseren van energieverbruiken, het organiseren van zowel regulier onderhoud als verbeteringen op de locaties en het opstellen van energieafrekeningen. Voor de optimalisaties op locaties gaat het om gesprekken om de locaties te moderniseren en voor het energieverbruik wordt er met name ingezoomd op de verschillen tussen vergelijkbare locaties. Daarom is consultant Wybe aangesloten om op basis van deze informatie een dynamisch dashboard te maken, waarin energieverbruiken van de locaties inzichtelijk zijn en eenvoudig vergelijkbaar gemaakt kunnen worden.

Al met al een mooie rol vanuit StructureGroup om op alle facetten van beheer te ondersteunen.

 

Thomas vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top