Skip to main content

Sportbedrijf Arnhem

Tijdelijke invulling van de rol als Adviseur Vastgoed

StructureGroup heeft Sportbedrijf Arnhem geholpen met de tijdelijke invulling in het team vastgoed

Sportbedrijf Arnhem organiseert binnen Arnhem alle sportgerelateerde zaken. Denk hierbij aan zwembaden, sportzalen, gymzalen maar ook aan de organisatorische kant van gebouwbeheer, schoonmaak en facility management. Sportbedrijf Arnhem heeft meer dan 40 objecten onder haar hoede, wisselend van zwembaden, sportparken spelzalen en playgrounds. Eigendom is veelal van gemeente Arnhem waarbij via een demarcatie onderhoud is verdeeld. 

Sportbedrijf Arnhem heeft StructureGroup gevraagd tijdelijk een adviseur vastgoed te leveren zodat zij zelf zonder haast op zoek konden naar een permanente invulling. 

In de praktijk heeft StructureGroup invulling gegeven door meerdere investerings- en onderhoudsactiviteiten te regisseren en te coördineren. De consultant was de verbindende schakel tussen verschillende afdelingen van Sportbedrijf Arnhem, tussen het Vastgoedbedrijf van de gemeente Arnhem en tussen leveranciers. Naast deze regisserende en coördinerende rol heeft de consultant een adviserende en karttrekkende rol vervuld rondom enkele andere vastgoedgerelateerde vraagstukken. 

Han vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Han Koning

Ir. Han Koning

Consultant

Icoon Audit

Audit

Icoon Consult

Consult

Icoon Interim

Interim

Cookies

Lees meer over hoe deze website cookies gebruikt om uw browse ervaring te verbeteren

Back to top