Skip to main content

Delta Scholengroep

Visualiseren vastgoedinformatie scholengroep

Meer inzicht en data als stuurmiddel, het dashboard van StructureGroup maakt het mogelijk voor Scholengroep Delta.

Delta Scholengroep verbindt 25 PO-scholen verspreid over de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Oost-Gelre en Berkelland. Op deze scholen wordt onderwijs verzorgd voor ruim 5000 kinderen die in hun leerproces worden begeleid door ruim 600 medewerkers.

StructureGroup en Delta ontwikkelen gezamenlijk een dashboard waarin alle gegevens over de verschillende scholen online samenkomen, StructureGroup verzorgd hierbij de technische kant en stroomlijnt de data terwijl Delta haar kennis van de onderwijswereld in brengt. Een mooie vorm van samenwerking waarbij Delta een dashboard krijgt wat aansluit bij hun vraagstelling en StructureGroup een mooie inkijk krijgt in de onderwijswereld. Onze consultant Wybe brengt de werelden samen en borgt de voortgang in het proces.

Het ontwikkelde dashboard gaat verder dan alleen het in beeld brengen van de vastgoedkenmerken van de schoolgebouwen van Delta. Het dashboard gebruikt data uit zo’n 20 bronnen, data vanuit openbare bronnen zoals DUO, CBS, verschillende gemeenten en eigen data Delta. Vanuit de verschillende bronnen is een datamodel ontworpen waarmee op verschillende niveaus antwoord gegeven kan worden op vragen zoals:

  • Komen leerlingen van deze school vanuit de wijk waar de school staat of van daar buiten?
  • Hoeveel kilometer zijn de leerlingen gemiddeld onderweg naar school?
  • Naar welke school gaan kinderen vanuit een bepaalde wijk?
  • Hoe is de prognose voor het aantal leerlingen voor de komende jaren in relatie tot de verwachte leeftijdsopbouw van de wijk?
  • Hoe groot is de vijver voor verwachte nieuwe instroom voor de komende jaren?

Het ontwikkelde dashboard geeft Delta inzicht in de scholen en helpt bij het verklaren van verschillen in omvang of prestaties over de jaren, maar helpt ook bij het maken van keuzes voor verbouwingen of nieuwbouw en maakt het voor Delta mogelijk haar marketing gericht op nieuwe leerlingen per wijk aan te passen aan de verwachtingen of de mogelijkheden.

Voor StructureGroup is het een mooi voorbeeld van een project waarin de schoolgebouwen, het vastgoed, de basis vormen maar waar onze werkzaamheden een stuk verder gaan dan het vastgoed en onze bedrijfskundige aanpak de basis vormt.

Wybe vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top