Skip to main content

03

Informatie audits

INFORMATIESYSTEEM | audit op consistentie vastgoedinformatie

Is uw vastgoedinformatiesysteem consequent gevuld, is de opgenomen informatie correct en biedt uw systeem de benodigde sturingsinformatie die ontsloten kan worden met de juiste rapportages? Onze audit van uw informatiesysteem geeft u inzicht en de actuele situatie van correctheid en tekortkomingen in uw vastgoedinformatie.

 

ADMINISTRATIE | audit op financiële sturing vastgoed

Biedt uw vastgoedadministratie sturingsmogelijkheden per gebouw? Wordt de structuur van uw administratie consequent gebruikt en sluit uw begroting aan bij de werkelijke kosten? Onze administratieaudit geeft inzicht in tekortkomingen en risico’s.

 

PORTEFEUILLE | audit op inzicht vastgoed

Heeft uw organisatie wel inzicht in al het vastgoed waarvan zij eigenaar is? Staat uw vastgoed juist geregistreerd in de systemen? Onze portefeuilleaudit geeft u inzicht in de compleetheid van uw vastgoedportefeuille door koppeling van uw portefeuillegegevens met gegevens uit BAG en Kadaster.

Meer weten over Audit?

We vertellen u er graag meer over.

Back to top