Skip to main content

01

Technische audits

NEN 2767 | audit op kwaliteit

Heeft uw vastgoed nog de kwaliteit overeenkomstig NEN 2767 die u voor uw gebouwen heeft afgesproken? Zijn er gebreken aan uw vastgoed en wat is het risico van deze gebreken? Onze audit geeft u een onafhankelijk inzicht in de kwaliteit van uw vastgoed.

 

RISICO’S | audit op risico’s

Lopen uw organisatie, medewerkers, gasten en bezoekers risico’s in uw vastgoed? Wordt voldaan aan regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid en bestaan er risico’s op verstoringen van uw primaire proces? Onze risico-audit brengt de risico’s in beeld en voorkomt verrassingen.

 

ONDERHOUDSKOSTEN | audit op kosten

Zijn de geplande kosten en uitgaven aan onderhoud voor uw vastgoed nog met elkaar in balans? Heeft u een actueel betrouwbaar en compleet financieel inzicht voor uw (toekomstige) beheer en onderhoud en hoe verhouden uw onderhoudskosten zich met de markt? Onze audit op onderhoudskosten geeft u inzicht in hoogte van de te verwachten kosten.

Meer weten over Audit?

We vertellen u er graag meer over.

Back to top