Skip to main content

02

Organisatie audits

PROCESSEN | audit op afstemming

Zijn uw processen, intern en extern, optimaal ingericht voor het onderhoud en beheer van uw vastgoed? Sluiten uw beleids-, administratieve en financiële processen aan bij uw processen voor onderhoud en beheer? Onze audit op processen beoordeelt uw vastgoedprocessen en de consistentie hierin.

 

KENNIS | audit op expertise

Heeft u inzicht in de aanwezige en benodigde kennis in uw organisatie? Sluit de ervaring van uw medewerkers aan bij de werkzaamheden nu en in de toekomst? Onze audit op expertise geeft u inzicht in de verschillen tussen de aanwezige en de benodigde kennis en ervaring in uw organisatie.

 

VASTGOEDINFORMATIE | audit op consistentie

Heeft u de informatie van uw gebouwen actueel, betrouwbaar en compleet (abc)? Is uw vastgoedinformatie toegankelijk voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van uw gebouwen en is de actueelheid van uw informatie geborgd? Onze audit op vastgoedinformatie geeft u inzicht de beschikbaarheid en actueelheid van uw informatie.

Meer weten over Audit?

We vertellen u er graag meer over.

Back to top