Passie voor vastgoed

Informatie audits

INFORMATIESYSTEEM | audit op consistentie vastgoedinformatie
Is uw vastgoedinformatiesysteem consequent gevuld, is de opgenomen informatie correct en biedt uw systeem de benodigde sturingsinformatie die ontsloten kan worden met de juiste rapportages? Onze audit van u informatiesysteem geeft u inzicht en de actuele situatie van correctheid en tekortkomingen in uw vastgoedinformatie.

ADMINISTRATIE | audit op financiële sturing vastgoed
Biedt uw vastgoedadministratie sturingsmogelijkheden per gebouw? Wordt de structuur van uw administratie consequent gebruikt en sluit uw begroting aan bij de werkelijke kosten? Onze administratieaudit geeft inzicht in tekortkomingen en risico’s.

PORTEFEUILLE | audit op inzicht vastgoed
Heeft uw organisatie wel inzicht in al het vastgoed waarvan zij eigenaar is? Staat uw vastgoed juist geregistreerd in de systemen? Onze portefeuilleaudit geeft uw inzicht in de compleetheid van uw vastgoedportefeuille door koppeling van uw portefeuillegegevens aan gegevens uit BAG en Kadaster.

Technische audits

Organisatie audits

Informatie audits

Contract audits

Onze referenties