Passie voor vastgoed

Interim

Interim Management

StructureGroup levert tijdelijke ondersteuning op locatie. Experts die het benodigde werk doen maar vooral ook experts die u vanuit ervaring helpen met het verbeteren van uw organisatie. De meerwaarde van onze interim managers zit in de brede ervaring in alle aspecten binnen het domein vastgoed en de uitgebreide organisatie achter de experts. StructureGroup kan hiermee tijdelijke ondersteuning leveren voor vastgoedvraagstukken op alle niveaus.

  • Portefeuille en asset management: het beheren van (een deel van) een vastgoedportefeuille met de daarbij behorende technische, administratieve en juridische werkzaamheden.
  • Contract management: het sturen op de naleving van de in contracten gemaakte afspraken.
  • Technisch beheer: het zorgdragen voor uitvoering van het benodigde geplande en ongeplande onderhoud aan de vastgoedportefeuille.
  • Vastgoedeconomie: het zorgdragen voor een juiste administratie kosten en opbrengsten van het vastgoed nu en in de toekomst.

Onze referenties