Passie voor vastgoed

Technische audits

Voor verschillende opdrachtgevers hebben we de afgelopen periode technische audits in het veld uitgevoerd. Door veranderingen in de samenwerking tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen, ontstaat er behoefte aan een andere manier van controle en vaststelling van het uitgevoerde werk. Als onafhankelijk adviseur en technisch specialist spelen we in op deze behoefte door lopende projecten in het veld steekproefsgewijs te controleren. Waar nodig wordt de uitvoerende partij bewust gemaakt van haar rol als contractpartij en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. De resultaten van de audit worden teruggekoppeld via ons onafhankelijke interactieve platvorm, waardoor er een betrouwbaar beeld ontstaat van voortgang, uitvoering en kwaliteit.

ISO 9001:2015 certificering weer verlengd voor 3 jaar

Win-win bij verkoop schoolgebouw

Contract audit op inzicht

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Uitbreiding!

Programma van Eisen nieuwbouw zorgcomplex

Online inzicht in uw verduurzaamheids opgave

Inzicht in de prestatie van uw vastgoed

Strategisch vastgoedkader gemeente Rheden

Informatieplicht Energiebesparing

Onderzoek werking vastgoedinformatie systeem

Technische audits

StructureGroup is nu ISO 9001:2015 gecertificeerd

Onze referenties