Passie voor vastgoed

Win-win bij verkoop schoolgebouw

Wederom heeft StructureGroup een mooi verkoopproces mogen begeleiden voor gemeente Hengelo. De openbare verkoopprocedure samen met Euverman Bedrijfsmakelaars & Vastgoedbeheerders op basis van onze selectiemethodiek heeft geleid tot een heel mooi plan met een onverwacht hoge verkoopopbrengst. Gemeente Hengelo heeft door de keuze voor de door ons ontwikkelde procedure invloed gehad op de planvorming en een mooie opbrengst gerealiseerd en de markt is uitgedaagd tot het ontwikkelen van mooie plannen, een optimale win-win! De voormalige Kweekschool aan de Paul Krugerstraat 49 wordt door Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. met behoud van de cultuurhistorische waarde getransformeerd tot een hedendaags zorggebouw met deels ondergronds parkeren. Een mooi begin van de transformatie van de objecten aan de Oldenzaalsestraat!

ISO 9001:2015 certificering weer verlengd voor 3 jaar

Win-win bij verkoop schoolgebouw

Contract audit op inzicht

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Uitbreiding!

Programma van Eisen nieuwbouw zorgcomplex

Online inzicht in uw verduurzaamheids opgave

Inzicht in de prestatie van uw vastgoed

Strategisch vastgoedkader gemeente Rheden

Informatieplicht Energiebesparing

Onderzoek werking vastgoedinformatie systeem

Technische audits

StructureGroup is nu ISO 9001:2015 gecertificeerd

Onze referenties